KAI7006.HR MAGISTRITÖÖ SEMINAR II_2018 S

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Magistritöö seminari vältel koostab iga õppija magistritöö valmimise reaalse ajakava ja arendab oma uurimisplaani magistritöö esialgseks versiooniks.

Sisu

Kursus toimub seminaride vormis. Seminaridest osavõtt on kohustuslik.

Magistritöö seminari vältel koostab iga õppija magistritöö valmimise reaalse ajakava ja arendab oma uurimisplaani magistritöö esialgseks versiooniks.

Iseseisvad tööd:

  1. Õppijad teevad igal kontaktseminaril ettekande oma  magistritöö arenemisest. Tehtud töö tulemused, ettetulevad probleeme

arutatakse seminaridel

  1. Vähemalt ühe kaasõppija magistritöö põhjalik retsensioon.

 

Kursus sisaldab 3 kontaktseminari ja kahte arvestuse aega,  mille raames iga õppija:

  1. teeb 15 min ülevaate 1) oma magistritöö hetkeseisust (magistritöö uurimisprobleem ja selle taust; eelnevate uuringute tulemuste /statistika ja kirjanduse analüüs, töö teoreetiline/kontseptuaalne raamistik, empiirilise uuringu/analüüsi plaan  ja  2) esitab magistritöö valmimise ajakava, sh empiirilise uuringu plaani  (27.09.2018)
  2.  teeb ülevaate oma uurimuse hetkeseisust ja empiirilisest faasist (andmekogumine ja andmeanalüüs (03.11.2018)
  3.  esitab magistritöö esimese tervikliku /mustandversiooni  koos juhendaja märkuste/soovitustega (07.12.2018)
  4. arvestus /eelkaitsmine. Esitab magistritöö tervikliku versiooni koos juhendaja märkuste/soovitustega (15.12.2018)
  5. järelarvestus / eelkaitsmine, viimane (11.01.2019)