KAS6002.HR Sotsiaalpedagoogika erialapraktika I

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Erialapraktika I sisaldab vaatluspraktikat, sh aine raames korraldatud õppekäigud asutustesse, üliõpilase valitud töövarjutamist, sotsiaalpedgoogilist tööd tegevate asutuste kaardistmist üliõpilase töö- ja elukeskkonnas, tutvumist sotsiaalpedagoogi kutsestandardiga (tase 6). Praktika kogemuse kajastamiseks koostab üliõpilane praktikamapi, mida tutvustab lõpuseminaril.

Sisu

Kevadsemestril toimuv erialapraktika I kogumaht on 156 akadeemilist tundi, mis jaguneb arvestuslikult järgmiselt.

6 tundi – praktikaseminarid.

20 tundi (1 EAP) – osalemine kooli korraldatud õppekäikudel.

52 tundi (2 EAP) – õppekäikudel külastatavate asutuste eel- ja järelanalüüs iseseisvalt või väikses grupis.

26 tundi (1 EAP) – oma piirkonna asutuste kaardistus sotsiaalpedagoogi töö perspektiivist.

26 tundi (1 EAP) – töövarjutamine koos eel- ja järelanalüüsiga.

26 tundi (1 EAP) – tutvumine sotsiaalpedagoogi kutsestandardiga tase 6, praktikapäeviku koostamine, eneseanalüüs ja edasise erialase tegevuse kavandamine kutsest lähtuvalt. 

Praktika kogemuse kajastab üliõpilane praktikamapis, mida tutvustab lõpuseminaril.