KAT7034 Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 2019 (I grupp: MLGLM, MLMOM, TSKOM, IFIOM)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Aine kursuseprogramm leitav Õppematerjalide alt! Õpetajaharidus, seadusandlus, kutse-eetika. Nõustamisoskused õpetajale. Nõustamisprotsessid. Klassijuhataja koostöö kolleegiga, lapsevanemaga Arenguvestlused ja tagasisidestamine. Kaasamine, erisused ja konfliktid grupis. Kriisipedagoogika. Õpetaja kui juht ( juhtimiskäitumine), õpetaja ja kogukond. Kool kui kasvatustegelikkus. Väärtused kasvatuses ja kasvatusväärtused. Koolikultuur ja erinevad pedagoogilised süsteemid. Ülevaade erinevatest inimesekäsitustest (kasvatus)filosoofias. Individuatsioon ja individuaalsus kui kasvatusfilosoofia põhiküsimused. Õpetajaks olemisest filosoofilisest vaatepunktist.