KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Selle aine eesmärk on toetada iga tudengi oskust õpetada jätkusuutlikkuse teemasid nii, et 1) nende õpilastel tekiks sügav ja süsteemne ja vajadusel varasemaid arusaamu raputav arusaam õpitavast materjalist ning 2) need teadmised võiksid tekitada õpilastel käitumusliku muutuse, mis kanduks edasi teistesse kontekstidesse.