KAV6540.HR Sissejuhatus kutsepedagoogikasse (KAKPB_18)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kutseõpetaja analüüsib oma tööd ning hoiab end järjepidevalt kursis kutseala arengute ja parimate praktikatega, ta arendab oma erialaseid teadmisi kirjanduse kaudu ja kasutab neid oma töös. Ta toetab oma tegevuse ja eeskujuga õppijate üldinimlike väärtuste kujunemist. Kutseõpetaja osaleb organisatsiooni kultuuri ja kutseõppe maine kujundamise protsessis, kandes organisatsiooni väärtusi õppijatele ja koostööpartneritele, tehes konstruktiivseid ettepanekuid organisatsiooni kultuuri arendamiseks ning populariseerides eriala ja kutseharidus. (Kutseõpetaja, tase 6, kutsestandard, 2014)

Sisu

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

1) Kutsepedagoogika kui pedagoogika haru

2) Kutsepedagoogika kujunemine ja tänapäevased käsitlused

3) Tööpedagoogika 

4) Kutsekasvatus

Õppeaine maht on 156t, mille raames toimuvad kontakttunnid ülikoolis (36t, sh 2t põhieksam, 4t järeleksam) ning üliõpilase iseseisev töö (120t). Õppematerjalide teema alt leiate leiate kursuseprogrammi, kohustusliku kirjanduse ja loengumaterjalid. Iseseisvad tööd esitage teema alla Ülesanded.

NB! Kursuse deklareerimine ÕISis toimub 2018/2019 kevadsemestril ja sooritusõigus kehtib kevadsemestri lõpuni. Küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge õppejõu poole.

Head koostööd ja õpihuvi soovides

Reeli Liivik

reeli.liivik@tlu.ee