KAV7016.HR Töökohal õppimine_2018 S

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Kursusel käsitletakse töökoha kui õppimise keskkonna iseärasusi, töölõppimist mõjutavavaid tegureid, töölõppimise õpipotentsiaali ja piiranguid, töölõppimise toetamise ja analüüsimise meetodeid.

Sisu

Kursuse eesmärk on töölõppimise analüüsimise, juhendamise ja hindamismeetodite tundmaõppimine ja nende rakendamisoskuste toetamine. 

Kursuse tulemusel üliõpilane: 

  • mõistab töölõppimise põhimõtteid, erinevaid viise ja sõltuvust töökeskkonna teguritest
  • analüüsib töölõppimise potentsiaali ja piiranguid 
  • teab töölõppimise toetamise viise