Kohus ja kohtumenetlused

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Õppeaines antakse ülevaade Eesti kohtusüsteemi ülesehituse kohta ja käsitletakse kohtute rolli ühiskonnas. Kursusel saab teada kohtute haldamisest ja kohtuniku kutseõigusest. Iseseisva töö raames arutleb õppija kohtute ja kohtunike sõltumatuse olulisuse üle. Loengus käsitletakse tsiviil-, haldus- ja kriminaalkohtumenetluse ülesandeid, printsiipe ja osalisi.

Sisu

Kohus ja kohtumenetlused on kohustuslik moodul riigiõiguse õppeaines. Kursus koosneb loengust (4 akadeemilist tundi), iseseisvalt materjalidega tutvumisest ja kirjaliku töö tegemisest, mis esitatakse õpihaldussüsteemi.  Kursusel omandatu kontroll toimub riigiõiguse õppeaine eksamil. 

Õppematerjalid (Kokku: 1)