Kriitiline mõtlemine

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kursuse EESMÄRK: Arendada õpilase enesereflekteerimise, ümbritseva märkamise ja analüüsimise oskust. Elukestev õpe ja selle olemas Õpitulemused: Kursuse lõpul õpilane: 1. mõistab enesereflektsiooni vajalikkust; 2. oskab ennast iseseisvalt reflekteerida ja analüüsida; 3. märkab erinevaid õpiolukordi; 4. on saanud meediateksti kriitilise analüüsimise kogemuse. 5. on suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskustarendanud.

Õppematerjalid (Kokku: 1)