Lasteaiarobootika innovatsioonilabor

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kontaktpäevadel tutvutakse erinevate robootikaplatvormidega (BeeBot, BlueBot, Ozobot, Dash, Edison, Lego WeDo vms), luuakse koos robootika õppetegevustesse lõimist toetavaid õppematejale (tegevuskavu), viiakse läbi näidistegevusi ning reflekteeritakse oma õppimist.

Sisu

Õpperobotite lasteaias kasutamise kasutegur uuenenud õpikäsituse valguses. Õpperobotid BeeBot, BlueBot, Ozobot, Dash & Dot, Edison, Lego WeDo ja nende kasutamisvõimalus õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel.  

Iseseisev töö: 1. Tutvuda TACCLE 3 kodulehega ning leida sealt õppetegevuse mitmekesistamise idee, mida teistega jagada. 2. Koostada ühe päeva lõimitud tegevuste kava, milles kirjeldatud tegevused on põhiliselt läbi viidud ühte või mitut õpperobotit kasutades.