Prügi kui võimalus 2014/2015

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Projektipäev kestab 4 täistundi ning koosneb erinevatest moodulitest, mille käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat.

Sisu

Projektipäeva eesmärgid:

• Häälestuda säästva mõtlemise ja loodushoiu teemale

• Osata kirjeldada ning mõista filmilõiku võimalikult täpselt ning valida filmikeelega sobiv helikeel

• Vaadata prügi, sh mahajäetud esemeid ja teha nende põhjal järeldusi inimeste elu-olu kohta

• Kaardistada mõiste prügi tähendus ning mõista selle teemaga seonduvat sõnavara

• Tutvuda ökodisaini ja prügikunsti näidetega

• Luua oma prügist kas ökodisain või prügikunst

• Arendada loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel

 

Ruumid:

T-412 - I rühma staap

T-415 - II rühma staap
T-420 - III rühma staap

T-410 - IV rühma staap

T-406 - V rühma staap

 

NB! T-412 - peastaap - seal kohtume alguses ja lõpus!