Rääma Põhikooli lõimingukoolitus

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Lõimingul põhinevate projektipäevade disainimine Rääma Põhikoolis

Sisu

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab ainetevahelise lõimingu ja projektõppe põhimõtteid

  • teadvustab oma rolli, ülesandeid ja vastutust lõiminguprojekti koostöisel loomisel ja elluviimisel

  • oskab koostöiselt kavandada lõimingupõhist projektõpet

  • oskab analüüsida projektõppe tulemuslikkust ning teha teadlikke valikuid

Õppematerjalid (Kokku: 1)