Vaikust, valmib helipilt!

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Projektipäev kestab 90 minutit ning koosneb kahest moodulist, mille käigus on õpilastel võimalik kasutada HIKi haridustehnoloogiat.

Sisu

Projektipäeva eesmärgid:

• Häälestuda säästva mõtlemise ja loodushoiu teemale

• Osata kirjeldada ning mõista filmilõiku võimalikult täpselt ning valida filmikeelega sobiv helikeel

• Vaadata prügi, sh mahajäetud esemeid ja teha nende põhjal järeldusi inimeste elu-olu kohta

• Kaardistada mõiste prügi tähendus ning mõista selle teemaga seonduvat sõnavara

• Arendada loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel