Lugemisülesanne. Lähtuvalt oma magistritöö teemast lugeda läbi vähemalt 5 artiklit, mis aitavad toestada uurimisprobleemi või on olulised teoreetilise osa koostamisel. Koostada lühikokkuvõte igast artiklist. Tähtaeg – 30.11.2018