Prügi kui võimalus (1,5h)

Primary tabs

 • Info

Excerpt

Projektipäev koosneb erinevatest moodulitest, mille käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat.

Content

Projektipäev on üles ehitatud:

 • õppijakeskselt - läbiviijad on juhendajad, kes aitavad meeskondi probleemide lahendamisel, õpilased juhivad oma õppimist ise

 • rõhk on meeskonnatööl - sotsiaalsed oskused, ülesannete jagamine, vastutus, ajaraamistiku jälgimine, enda kehtestamine ja väljendamine

 • kirjalikele õpijuhistele - õppijate iseseisvus, funktsionaalne lugemisoskus, kriitiline mõtlemine

 • õppimine toimub avatud õppekeskkonnas - kasutusel on kõik keskuse ruumid, sh koridorid ja interaktiivsed keskkonnad

 • projektipäeva käigus toimub pidev oma meeskonna tegevuse reflekteerimine ja tulemuste tutvustamine ning analüüs

 • enamik ülesandeid on üles ehitatud mänguliselt, mõnes ei puudu ka võistlusmoment

Projektipäeva eesmärgid õpilastele:

 • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel

 • õppida lugema õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid erinevate meetodite valikul ning jälgima ajakasutust

 • läbi tegevuste tutvuda erinevate tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade võimalustega

 • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite-meetodite kasutamiseks kui ka enda töö presenteerimiseks ja rühmatöö tegemiseks

 • häälestuda loodushoiu ja säästva mõtlemise teemale

 • vaadata prügi, sh mahajäetud esemeid ja teha nende põhjal järeldusi inimeste elu-olu kohta

 • kaardistada mõiste “prügi” tähendus, mõista selle teemaga seonduvat sõnavara

 • tutvuda ökodisaini ja prügikunsti näidetega

 • luua reklaam uuskasutatud esemele, sh mõeldes auditooriumi, tarbija ja meediumite peale

 

Õpijuhised avanevad õigel ajal ise ja need leiad sellelt samalt lehelt!