IFI7066.DT Magistritöö seminar 2 (informaatikaõpetajad)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Informaatikaõpetaja magistritõppe viimase semestri uurimisseminar, mis toetab magistritöö valmimist.

Sisu

Seminari käigus toetatakse ja julgustatakse üli.pilase magistritöö kui terviku struktureerimist ja lõpule viimist. Üliõpilased tutvustavad seminaril oma magistritööde põhiseisukohti ja hetkeseisu, sealhulgas uurimuse raames kogutud andmete analüüsi ning uurimuse tulemuste sünteesi teoreetilise raamistikuga. Seminari käigus arutletakse ja reflekteeritakse teemaga seonduvaid aspekte, selle läbiviimise üksikuid etappe, uurimuse tugevusi ja nõrkusi, et luua valmisolek uurimistöö lõpetamiseks ja kaitsmiseks. Seminari käigus toimub üli.pilaste praktiline ettevalmistamine iseseisvaks teadustööks:

- Teadusteksti kirjutamine

- Uurimisandmete analüüs ja interpretatsioon seoses teoreetilise raamistikuga

- Järelduste tegemine

- Uurimistöö ettekanne ning teemaga seotud arutelu.