IFI7066.DT Magistritöö seminar 2 (informaatikaõpetajad)