NUTIÕPETAJA päevaõpe

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

KAL7080 | KAL7094 | KAL7036

Sisu

ÕPILEPINGU REFLEKTSIOONÕpileping oli Tunnitöö 1 - sinu ajaveebi postitus. Võid teha uue postituse või muuta olemasolevat!

6) Refleksioon – Mis sinu jaoks sellel kursusel töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pead veel vaeva nägema? Mis on sinu tugevad ja nõrgad küljed? Mida sa peaksid järgmisena tegema?

Tähtaeg. 20. jaanuar 2017
Reflektsioon ei mõjuta sinu hinnet kursusel. Võid selle kirjutada siis kui hinne teada! Enne ei lähe hinne ÕISi kui reflektsioon esitatud.


EKSAMI AJAD

05. detsember 2016 (I aeg)

12. detsember 2016 (II aeg)


KURSUSEPROGRAMM
TULEMUSED - kursusel edenemine


Oluline info!!!

1) Kõik kursusega seotud matejalid asuvad ÕPPEMATERJALIDE all.

2) Kõik praktika ülesande kirjeldused asuvad POSTITUSTE all.

3) Kõik tegevuskavad esita oma isiklikus eD ajaveebis - leiad oma ajaveebi Töölaua alt (ülevalt menüüst)

4) Iseseisvate tööde esitamise vaata ka kursuseprogrammis olevaid hindamiskriteeriume

FAIL: KOOLID


PRAKTIKAPÄEVAD KOOLIS (kirjas ka kursuseprogrammis)

14. SEPT - KOOLIGA TUTVUMINE

21. SEPT - I PRAKTIKA TEGEVUS (häälestamine)

05. OKT - II PRAKTIKA TEGEVUS (õppetegevus lähtuvalt võimalikest õppemeetoditest ning tunni teemast ja eesmärkidest )

19. OKT - III PRKATIKA TEGEVUS (õpioskused)

9. NOV - IV PRAKTIKA TEGEVUS (õppetöö diferentseeritus ja individuaalsus)

23. NOV - V PRAKTIKA TEGEVUS (hindamine)

05.-09. DETS - PROJEKTIPÄEV - TEADUSTEATER


AJAKAVA - tähtajad


NB!

1) Haridustehnoloogia klassiõpetajatele aine õppejõud elyna.nevski@tlu.ee

2) Praktika õppejõud airi.kukk@tlu.ee

3) Didaktika aluste aine õppejõud sirje.piht@tlu.ee


VAJALIKU TEHNIKA RENT HIKist

Tallinna Ülikool - HIK https://www.tlu.ee/et/hik- siit saate tehnikat rentida https://www.tlu.ee/et/hik/seadmekogu

NB! Broneeri endale tehnika vormi kaudu! 

Veel infot, kus saab õpilastega ise kohale minna ja kaasagseid lahendusi proovida

Tartu - Haridusuuenduskeskus 
http://www.pedagogicum.ut.ee/et/haridusuuenduskeskus/haridusuuenduskeskuse-ruumid

Tallinn - HITSA nutiklass 
https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/news-tags/nutiklass