KAT6010 Sissejuhatav praktika õpetajakoolitusse (2020 S pedagoogika)