KAT6010 ja KAT6011 Sissejuhatav praktika õpetajakoolitusse ja õpetaja assistendi praktika (2020 S pedagoogika)

Peasakid

Õppevideod

Siit leiate mõne tunni videod vaatlusülesannete tegemiseks kellel puudub võimalus tunde vaadelda või kelle praktikakool on liialt spetsiifiline. Tegemist on mõlemal juhul erinevates Eesti paigus olevate koolidega (2 esimest venekeelsed...

Kuva