KAT6010 Sissejuhatav praktika õpetajakoolitusse (2020 S pedagoogika)

Peasakid

Tervisetõend?

Millalgi jäi kõrva, et kes veel õpetajana ei tööta, neil on vaja kooli minemiseks ka tervisetõendit. Kuidas sellega on? Millal seda esitada?

Kuva