Kasvatusteadused

Artiklid seminaris esitlemiseks

1. A. V. Kelly (2009) 1. peatükk: The curriculum and the study of the curriculum. Kelly (2009) The curriculum. Theory and practice. 6th edition. Los Angeles: Sage. Leiate veebist: 

Kuva

Õppekava filosoofiad ja traditsioonid

Lugege palun 24. oktoobriks järgmisi lühikokkuvõtteid 20. sajandi erinevatest õppekavafilosoofiatest ja traditsioonidest. Me räägime loengus põhjalikumalt nendest kokkuvõtetest, kusjuures grupitööna võiks iga grupp keskenduda ühele tek...

Kuva

1. ülesanne: geenid x keskkond

Postitage palun selle ülesande alla oma nägemus sellest, kuidas valmistada Eesti haridusmaastikku ette võimalikuks DNA-revolutsiooniks hariduses. Mis on võimalikud ohukohad geneetiliste diagnostikameetodite laialdaselt kättesaadavaks muutumis...

Kuva

1. Create personal learning contract

Individual task: Please create a learning contract for the Module using the blog post in the course. Blog posts can be shared to other learners and the facilitator. This enables to use the learning contrac...

Kuva